INTERNÍ NAVIGACE
HomeNovinkySlovo ředitelky školy k rekonstrukci budovy 9. května

Slovo ředitelky školy k rekonstrukci budovy 9. května

Slovo ředitelky školy k rekonstrukci budovy 9. května

Milí žáci, milí kolegové, vážení rodiče,

 

věřím, že řada z vás zaznamenala na začátku nového školního roku jednu výraznou změnu. Jsou jí stavební práce související s celkovou rekonstrukcí školní budovy na ulici 9. května v Moravské Třebové, do které byla v posledních letech soustředěna výuka studijního oboru Bezpečnostně – právní činnost. V rámci projektu „Realizace úspor energie – ISŠ Moravská Třebová, budova školy 9. května 496/5“, realizovaného s přispěním finančních prostředků z fondů Evropské unie budou v budově postupně vyměněna okna a ve třídách nainstalovány rekuperační jednotky. Vše završí zateplení střechy a provedení nové fasády. Stavební práce, zahájené v průběhu prázdnin, se bohužel potáhnou po celý školní rok. Rozlehlá budova, jejíž nejstarší část (dnešní budova F) byla jako tzv. zimní zemědělská škola v provozu již na počátku minulého století, si tuto rekonstrukci zcela jistě zaslouží. Ač provádějící stavební firma dodržela dané slovo a k 1. září předala řadu učeben, společných prostor, sociálních zařízení i kabinetů do běžného užívání, přece jenom nebudu popírat, že pokračující stavební práce budou po celý školní rok vnášet do provozu budovy nejrůznější omezení. Chtěla bych vám tedy poděkovat za trpělivost a požádat vás o respektování stanovených bezpečnostních opatření. Nevstupujte prosím do ohrazených prostor, kde probíhají stavební práce, nemanipulujte s odloženým nářadím, sutí a stavebním materiálem a dbejte vždy pokynů pracovníků stavby i pedagogických a nepedagogických pracovníků školy. Věřím, že náročný školní rok společně zvládneme. Odměnou nám všem i dalším generacím žáků pak bude krásná, energeticky úsporná a moderními technologiemi vybavená budova školy.

 

Mgr. Jana Pekáriková

ředitelka ISŠ Moravská Třebová

 

Share With: