INTERNÍ NAVIGACE
HomeMaturitní zkouška

Maturitní zkouška

DŮLEŽITÉ INFORMACE K MATURITNÍ ZKOUŠCE 2018 NALEZNETE V NÍŽE UVEDENÝCH ZÁLOŽKÁCH  ( odkazy  na web novamaturita.cz

 


Informace k termínu konání písemné práce z cizího jazyka (mail CERMAT ze dne 15.12.2017 )


Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
dovolte mi informovat Vás, že MŠMT rozhodlo po důkladném zvážení všech argumentů, kterých se mu dostalo k otázce konání písemných prací z českého jazyka a literatury a z cizích jazyků v jednom dni, že bude vhodnější, aby se písemné práce z cizího jazyka konaly v rámci standardního jednotného zkušebního schématu v prvním týdnu května 2018. Návrh na změnu původního záměru CZVV vychází především z argumentace Asociace ředitelů gymnázií. CZVV proto uzpůsobí svůj návrh jednotného zkušebního schématu maturitní zkoušky v jarním zkušebním období tak, že 11. dubna se bude konat pouze písemná práce z českého jazyka a literatury a ostatní dílčí zkoušky konané písemnou formou v týdnu od 2. května 2018. Přesný termín konání písemných prací z cizích jazyků bude vyhlášen MŠMT a publikován v jednotném zkušebním schématu do 15. ledna 2018.

Jiří Zíka
ředitel CZVV

 


Maturitní zpravodaj CERMAT  – Maturita v roce 2018


1/ Popis jednotlivých zkušebních předmětů najdete v záložce Zkoušky a předměty.
2/ Popis přihlašování k maturitní zkoušce najdete zde
3/ Termíny související s konáním maturitní zkoušky v roce 2017 naleznete v záložce Maturitní kalendář 2018.
4/ Katalogy požadavků 2018 vymezují očekávané vědomosti a dovednosti, které jsou ověřovány v rámci společné části maturitní zkoušky v roce 2018.
5/ V záložce Testy a zadání naleznete soubory vzorových úloh a zadání společné části maturitní zkoušky, které byly předmětem zkoušky v uplynulém zkušebním období.
6/ V záložce Publikace k maturitě 2018 budou postupně zveřejňovány vydávané materiály s informacemi, radami a tipy k maturitní zkoušce ve školním roce 2017/2018.
7/ Maturita v otázkách obsahuje nejčastější dotazy k nové maturitní zkoušce s příslušnými odpověďmi.
8/ Jaké podmínky a uzpůsobení zkoušek jsou stanoveny pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami? Čtěte v sekci Maturita bez handicapu.
9/ Informace o profilové části čtěte v článku Profilová část.


 

Maturitní zkoušku popisuje školský zákon (zákon č. 561/2004 Sb. s platnými novelami) a maturitní vyhláška (odkaz níže). Skládá se ze společné části (kterou organizuje Cermat a MŠMT) a profilové části (která je plně v režii školy).

Žák se ke zkoušce musí přihlásit. Upozorňujeme žáky, že posledním termínem podání přihlášky k jarnímu běhu maturit v roce 2017  je  1/12/2018. Po tomto termínu již není možné podat přihlášku k jarnímu běhu maturitní zkoušky, je možné se přihlásit pouze k podzimní maturitní zkoušce.


Společná část maturitní zkoušky

Žák si volí povinně český jazyk, a potom cizí jazyk nebo matematiku. Zkouška z českého jazyka nebo cizího jazyka se skládá z didaktického testu, písemné práce (hodnoceno CERMAT ) a ústní zkoušky ( probíhá spolu s ústními zkouškami profilové části přímo na škole). Informace o českém jazyce podává vyučující českého jazyka. Pro ústní zkoušku z českého jazyka si žák volí vlastní seznam četby (20 knih), který je maturitními otázkami.

 

Cizím jazykem se rozumí takový cizí jazyk, který je vyučován na škole (anglický, německý nebo ruský). Není důležité, zda žák tento předmět na škole navštěvoval, ale zda je schopen zkoušku z tohoto jazyka zvládnout.

 

Matematika se skládá pouze z jedné části, a to z didaktického testu. Všechny podrobnosti o předmětech a zkouškách jsou obsaženy v maturitní vyhlášce v §5 až §10.

 

Pokud žák nevykoná některou část zkoušky úspěšně, opakuje pouze neúspěšnou část zkoušky. Jsou dva opravné termíny.


Profilová část maturitní zkoušky

Žák si na naší škole zapisuje 3 povinné zkoušky (je možné se přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám).

1/ MATURITNÍ ZKOUŠKA – PODZIMNÍ TERMÍN 2018

PŘIHLÁŠKA K MATURITNÍ ZKOUŠCE – PODZIMNÍ TERMÍN
25. 6. 2018 – nejzazší datum, do kterého žáci mají předat přihlášku k podzimnímu zkušebnímu období maturitní zkoušky 2018

Písemné zkoušky SČ MZ  :  3. – 5. 9. 2018

Praktická zkouška  :  11.9.2018 

Ústní zkoušky  :  17.9.2018

SEZNAM LITERATURY (Český jazyk)
v případě konání ústní zkoušky z Českého jazyka je nutno souběžně s přihláškou k maturitní zkoušce – podzimní termín odevzdat i aktuální seznam literatury.

 

Icon

Přihláška k MZ 2019 - formulář 57.35 KB 30 downloads

...
Icon

Témata MZ - cizí jazyk 369.10 KB 1 downloads

...
Icon

HT-témata-komplet 281.33 KB 8 downloads

...
Icon

SČ-témata-komplet 223.17 KB 35 downloads

...
Icon

BPČ-témata-komplet 294.11 KB 101 downloads

...
Icon

Seznam literárních děl 2019 305.30 KB 27 downloads

...
Icon

Seznam literárních děl-přihláška 331.85 KB 121 downloads

...

   

  1/ MATURITNÍ ZKOUŠKA – PODZIMNÍ TERMÍN 2018

  PŘIHLÁŠKA K MATURITNÍ ZKOUŠCE – PODZIMNÍ TERMÍN
  25. 6. 2018 – nejzazší datum, do kterého žáci mají předat přihlášku k podzimnímu zkušebnímu období maturitní zkoušky 2018

  Písemné zkoušky SČ MZ  :  3. – 5. 9. 2018

  Praktická zkouška  :  11.9.2018 

  Ústní zkoušky  :  17.9.2018

  SEZNAM LITERATURY (Český jazyk)
  v případě konání ústní zkoušky z Českého jazyka je nutno souběžně s přihláškou k maturitní zkoušce – podzimní termín odevzdat i aktuální seznam literatury.

   

  Maturanti se mohou registrovat na výsledkový portál žáka pro zaslání výsledkových dokumentů z MZ 2017

  I pro letošní rok připravilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání pro maturanty možnost nechat si zaslat některé výsledkové dokumenty e-mailem. Výsledkový portál žáka byl zpřístupněn pro registraci a udělování souhlasu s odesláním dokumentu na adrese vpz.cermat.cz. Portál samotný je založen na principu registrace a autentizace žáka a jeho následném souhlasu se zasláním příslušných výsledkových dokumentů na e-mailovou adresu.

   

  Autentizace probíhá pomocí tzv. Autentizačního kódu VPŽ, který mají maturanti uveden na výpisu z přihlášky k jarnímu zkušebnímu období 2017.  Autentizační kód mají maturanti také na pozvánce k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky 2016. Více informací k výsledkovému portálu žáka lze nalézt zde

  Webové stránky CERMAT

  Facebook CERMAT

   

   

   

  Icon

  Europass-Sociální činnost-ČJ 66.68 KB 46 downloads

  Europass oboru SČ v českém jazyce 2017 ...
  Icon

  Europass-Sociální činnost-AJ 66.84 KB 42 downloads

  Europass oboru SČ v anglickém jazyce 2017 ...
  Icon

  Europass-Hotelnictví-AJ 68.46 KB 48 downloads

  Europass oboru HT v anglickém jazyce 2017 ...
  Icon

  Europass-Hotelnictví-ČJ 67.99 KB 44 downloads

  Europass oboru HT v českém jazyce 2017 ...