INTERNÍ NAVIGACE
HomeMaturitní zkouška

Maturitní zkouška

DŮLEŽITÉ INFORMACE K MATURITNÍ ZKOUŠCE 2017 NALEZNETE V NÍŽE UVEDENÝCH ZÁLOŽKÁCH  ( odkazy  na web novamaturita.cz

 

Maturitní zpravodaj CERMAT  – Maturita v roce 2017

Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek MZ pro jarní zkušební období 2017


1/ Popis jednotlivých zkušebních předmětů najdete v záložce Zkoušky a předměty.
2/ Popis přihlašování k maturitní zkoušce najdete zde
3/ Termíny související s konáním maturitní zkoušky v roce 2017 naleznete v záložce Maturitní kalendář 2017.
4/ Katalogy požadavků 2017 vymezují očekávané vědomosti a dovednosti, které jsou ověřovány v rámci společné části maturitní zkoušky v roce 2017.
5/ V záložce Testy a zadání naleznete soubory vzorových úloh a zadání společné části maturitní zkoušky, které byly předmětem zkoušky v uplynulém zkušebním období.
6/ V záložce Publikace k maturitě 2017 budou postupně zveřejňovány vydávané materiály s informacemi, radami a tipy k maturitní zkoušce ve školním roce 2016/2017.
7/ Maturita v otázkách obsahuje nejčastější dotazy k nové maturitní zkoušce s příslušnými odpověďmi.
8/ Jaké podmínky a uzpůsobení zkoušek jsou stanoveny pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami? Čtěte v sekci Maturita bez handicapu.
9/ Informace o profilové části čtěte v článku Profilová část.


 

Maturitní zkoušku popisuje školský zákon (zákon č. 561/2004 Sb. s platnými novelami) a maturitní vyhláška (odkaz níže). Skládá se ze společné části (kterou organizuje Cermat a MŠMT) a profilové části (která je plně v režii školy).

Žák se ke zkoušce musí přihlásit. Upozorňujeme žáky, že posledním termínem podání přihlášky k jarnímu běhu maturit v roce 2017  je  1/12/2017. Po tomto termínu již není možné podat přihlášku k jarnímu běhu maturitní zkoušky, je možné se přihlásit pouze k podzimní maturitní zkoušce.


Společná část maturitní zkoušky

Žák si volí povinně český jazyk, a potom cizí jazyk nebo matematiku. Zkouška z českého jazyka nebo cizího jazyka se skládá z didaktického testu (hodnocen Cermatem), písemné práce (u českého jazyka je práce hodnocena ve škole) a ústní zkoušky (ta probíhá spolu s ústními zkouškami profilové části přímo na škole). Informace o českém jazyce podává vyučující českého jazyka. Pro ústní zkoušku z českého jazyka si žák volí vlastní seznam četby (20 knih), který je maturitními otázkami.

 

Cizím jazykem se rozumí takový cizí jazyk, který je vyučován na škole (tedy anglický nebo německý). Není důležité, zda žák tento předmět na škole navštěvoval, ale zda je schopen zkoušku z tohoto jazyka zvládnout.

 

Matematika se skládá pouze z jedné části, a to z didaktického testu. Všechny podrobnosti o předmětech a zkouškách jsou obsaženy v maturitní vyhlášce v §5 až §10.

 

Pokud žák nevykoná některou část zkoušky úspěšně, opakuje pouze neúspěšnou část zkoušky. Jsou dva opravné termíny.


Profilová část maturitní zkoušky

Žák si na naší škole zapisuje 3 povinné zkoušky (je možné se přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám).

1/ MATURITNÍ ZKOUŠKA – JARNÍ TERMÍN 2017

 

PŘIHLÁŠKA
Odevzdání přihlášky k MZ : do 1.12.2016

 

SEZNAM LITERATURY (Český jazyk)
Odevzdání seznamu literatury : do 31.3.2017

 

UZAVŘENÍ KLASIFIKACE
Závěrečná pedagogická rada : 26.4.2017

 

UKONČENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
Poslední den výuky ve škole : 28.4.2017

 

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA
a/ Hotelnictví a turismus : 10.-11.5.2017
b/ Sociální činnost : 10.-12.5.2017

 

PÍSEMNÁ ČÁST (DT a PP)
Jazyk český : 11.4.2017
Ostatní předměty : 2.-3.5.2017

 

ÚSTNÍ ČÁST
a/ Hotelnictví a turismus : 24.-26.5.2017
b/ Sociální činnost : 22.-23.5.2017

Icon

Stanovení témat pro cizí jazyky 2017 54.86 KB 36 downloads

Anglický jazyk ...
Icon

Seznam literárnich děl 2017 58.16 KB 83 downloads

...
Icon

Přihláška k MZ 2017 24.84 KB 43 downloads

formulář přihlášky k maturitní zkoušce ...

  informace budou doplněny, až budou aktuální…

  Maturanti se mohou registrovat na výsledkový portál žáka pro zaslání výsledkových dokumentů z MZ 2017

  I pro letošní rok připravilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání pro maturanty možnost nechat si zaslat některé výsledkové dokumenty e-mailem. Výsledkový portál žáka byl zpřístupněn pro registraci a udělování souhlasu s odesláním dokumentu na adrese vpz.cermat.cz. Portál samotný je založen na principu registrace a autentizace žáka a jeho následném souhlasu se zasláním příslušných výsledkových dokumentů na e-mailovou adresu.

   

  Autentizace probíhá pomocí tzv. Autentizačního kódu VPŽ, který mají maturanti uveden na výpisu z přihlášky k jarnímu zkušebnímu období 2017.  Autentizační kód mají maturanti také na pozvánce k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky 2016. Více informací k výsledkovému portálu žáka lze nalézt zde

  Webové stránky CERMAT

  Facebook CERMAT

   

   

   

  Icon

  Europass-Sociální činnost-ČJ 66.68 KB 27 downloads

  Europass oboru SČ v českém jazyce 2017 ...
  Icon

  Europass-Sociální činnost-AJ 66.84 KB 25 downloads

  Europass oboru SČ v anglickém jazyce 2017 ...
  Icon

  Europass-Hotelnictví-AJ 68.46 KB 27 downloads

  Europass oboru HT v anglickém jazyce 2017 ...
  Icon

  Europass-Hotelnictví-ČJ 67.99 KB 27 downloads

  Europass oboru HT v českém jazyce 2017 ...