INTERNÍ NAVIGACE
HomeMaturitní zkouška

Maturitní zkouška

DŮLEŽITÉ INFORMACE K MATURITNÍ ZKOUŠCE 2019 NALEZNETE V NÍŽE UVEDENÝCH ZÁLOŽKÁCH  ( odkazy  na web CERMAT ) 

 

Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2020  zde

 

 


 

Maturitní zpravodaj CERMAT  – 2019 / 2020


1/ Popis jednotlivých zkušebních předmětů – společná část MZ – najdete v záložce Zkoušky společné části.
2/ Popis jednotlivých zkušebních předmětů – profilová část MZ – najdete v záložce Zkoušky profilové části.
3/ Popis přihlašování k maturitní zkoušce najdete zde
4/ Termíny související s konáním maturitní zkoušky v roce 2020 naleznete v záložce Maturitní kalendář 2020.
5/ Katalogy požadavků  vymezují očekávané vědomosti a dovednosti, které jsou ověřovány v rámci společné části maturitní zkoušky.
5/ V záložce Testy a zadání naleznete soubory vzorových úloh a zadání společné části maturitní zkoušky, které byly předmětem zkoušky v uplynulém zkušebním období.
6/ V záložce Publikace k maturitě 2020 budou postupně zveřejňovány vydávané materiály s informacemi, radami a tipy k maturitní zkoušce.
7/ Výsledkový portál žáka poskytuje maturantům vybrané výsledkové dokumenty společné části maturitní zkoušky.
8/ Jaké podmínky a uzpůsobení zkoušek jsou stanoveny pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami? Čtěte v sekci Úpravy podmínek pro konání maturitní zkoušky.


 

Maturitní zkoušku popisuje školský zákon (zákon č. 561/2004 Sb. s platnými novelami) a maturitní vyhláška . Skládá se ze společné části (kterou organizuje Cermat a MŠMT) a profilové části (která je plně v režii školy).

Žák se ke zkoušce musí přihlásit. Upozorňujeme žáky, že posledním termínem podání přihlášky k jarnímu běhu maturit v roce 2019  je  1/12/2019. Po tomto termínu již není možné podat přihlášku k jarnímu běhu maturitní zkoušky, je možné se přihlásit pouze k podzimní maturitní zkoušce.


Společná část maturitní zkoušky

Žák si volí povinně český jazyk, a potom cizí jazyk nebo matematiku. Zkouška z českého jazyka nebo cizího jazyka se skládá z didaktického testu, písemné práce (hodnoceno CERMAT ) a ústní zkoušky ( probíhá spolu s ústními zkouškami profilové části přímo na škole). Informace o českém jazyce podává vyučující českého jazyka. Pro ústní zkoušku z českého jazyka si žák volí vlastní seznam četby (20 knih), který je maturitními otázkami.

 

Cizím jazykem se rozumí takový cizí jazyk, který je vyučován na škole (anglický, německý nebo ruský). Není důležité, zda žák tento předmět na škole navštěvoval, ale zda je schopen zkoušku z tohoto jazyka zvládnout.

 

Matematika se skládá pouze z jedné části, a to z didaktického testu. Všechny podrobnosti o předmětech a zkouškách jsou obsaženy v maturitní vyhlášce v §5 až §10.

 

Pokud žák nevykoná některou část zkoušky úspěšně, opakuje pouze neúspěšnou část zkoušky. Jsou dva opravné termíny.


 

Profilová část maturitní zkoušky

Žák si na naší škole zapisuje 3 povinné zkoušky (je možné se přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám).


 

VÝSLEDKOVÝ PORTÁL ŽÁKA

Maturanti se mohou registrovat na výsledkový portál žáka pro zaslání výsledkových dokumentů MZ 

I pro letošní rok připravilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání pro maturanty možnost nechat si zaslat některé výsledkové dokumenty e-mailem. Výsledkový portál žáka byl zpřístupněn pro registraci a udělování souhlasu s odesláním dokumentu na adrese vpz.cermat.cz . Portál samotný je založen na principu registrace a autentizace žáka a jeho následném souhlasu se zasláním příslušných výsledkových dokumentů na e-mailovou adresu.

Autentizace probíhá pomocí tzv. Autentizačního kódu VPŽ, který mají maturanti uveden na výpisu z přihlášky k jarnímu zkušebnímu období 2017.  Autentizační kód mají maturanti také na pozvánce k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky 2016. Více informací k výsledkovému portálu žáka lze nalézt zde

Webové stránky CERMAT

 

TERMÍNY MZ 2020

 

PÍSEMNÁ ZKOUŠKA            PRAKTICKÁ ZKOUŠKA                   ÚSTNÍ ZKOUŠKA
1.-2.6.2020                            25. – 29.5.2020                              4OMA  15. – 18.6.2020 /  4OMB  19. – 23.6.2020

 


TÉMATA MATURITNÍ ZKOUŠKY 2020

 

 


 KRITERIA HODNOCENÍ MZ 2020

 

TERMÍNY MZ 2020

 

PÍSEMNÁ ZKOUŠKA               PRAKTICKÁ ZKOUŠKA              ÚSTNÍ ZKOUŠKA
1.-2.6.2020                              25. – 29.5.2020                          10. – 12.6.2020

 


TÉMATA MATURITNÍ ZKOUŠKY 2020

 

 

 


KRITERIA HODNOCENÍ MZ 2020

 

[

  MATURITNÍ ZKOUŠKA – PODZIMNÍ TERMÍN 2020

  PŘIHLÁŠKA K MATURITNÍ ZKOUŠCE – PODZIMNÍ TERMÍN 2020
  předat/ zaslat ředitelce školy do 25.července 2020 

     Písemné zkoušky SČ MZ  :  bude upřesněno

  Praktická zkouška  :  bude upřesněno

  Ústní zkoušky  :  bude upřesněno

  SEZNAM LITERATURY (Český jazyk)
  v případě konání ústní zkoušky z Českého jazyka je nutno souběžně s přihláškou k maturitní zkoušce – podzimní termín odevzdat i aktuální seznam literatury.

   

  EUROPASS – dodatek k Vysvědčení o maturitní zkoušce