INTERNÍ NAVIGACE
HomeMaturitní zkouška

Maturitní zkouška

DŮLEŽITÉ INFORMACE K MATURITNÍ ZKOUŠCE 2019 NALEZNETE V NÍŽE UVEDENÝCH ZÁLOŽKÁCH  ( odkazy  na web novamaturita.cz

 

 


 

Maturitní zpravodaj CERMAT  – 2018 / 2019


1/ Popis jednotlivých zkušebních předmětů najdete v záložce Zkoušky a předměty.
2/ Popis přihlašování k maturitní zkoušce najdete zde
3/ Termíny související s konáním maturitní zkoušky v roce 2019 naleznete v záložce Maturitní kalendář 2019.
4/ Katalogy požadavků  vymezují očekávané vědomosti a dovednosti, které jsou ověřovány v rámci společné části maturitní zkoušky.
5/ V záložce Testy a zadání naleznete soubory vzorových úloh a zadání společné části maturitní zkoušky, které byly předmětem zkoušky v uplynulém zkušebním období.
6/ V záložce Publikace k maturitě 2019 budou postupně zveřejňovány vydávané materiály s informacemi, radami a tipy k maturitní zkoušce.
7/ Maturita v otázkách obsahuje nejčastější dotazy k nové maturitní zkoušce s příslušnými odpověďmi.
8/ Jaké podmínky a uzpůsobení zkoušek jsou stanoveny pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami? Čtěte v sekci Maturita bez handicapu.
9/ Informace o profilové části čtěte v článku Profilová část.


 

Maturitní zkoušku popisuje školský zákon (zákon č. 561/2004 Sb. s platnými novelami) a maturitní vyhláška . Skládá se ze společné části (kterou organizuje Cermat a MŠMT) a profilové části (která je plně v režii školy).

Žák se ke zkoušce musí přihlásit. Upozorňujeme žáky, že posledním termínem podání přihlášky k jarnímu běhu maturit v roce 2019  je  3/12/2018. Po tomto termínu již není možné podat přihlášku k jarnímu běhu maturitní zkoušky, je možné se přihlásit pouze k podzimní maturitní zkoušce.


Společná část maturitní zkoušky

Žák si volí povinně český jazyk, a potom cizí jazyk nebo matematiku. Zkouška z českého jazyka nebo cizího jazyka se skládá z didaktického testu, písemné práce (hodnoceno CERMAT ) a ústní zkoušky ( probíhá spolu s ústními zkouškami profilové části přímo na škole). Informace o českém jazyce podává vyučující českého jazyka. Pro ústní zkoušku z českého jazyka si žák volí vlastní seznam četby (20 knih), který je maturitními otázkami.

 

Cizím jazykem se rozumí takový cizí jazyk, který je vyučován na škole (anglický, německý nebo ruský). Není důležité, zda žák tento předmět na škole navštěvoval, ale zda je schopen zkoušku z tohoto jazyka zvládnout.

 

Matematika se skládá pouze z jedné části, a to z didaktického testu. Všechny podrobnosti o předmětech a zkouškách jsou obsaženy v maturitní vyhlášce v §5 až §10.

 

Pokud žák nevykoná některou část zkoušky úspěšně, opakuje pouze neúspěšnou část zkoušky. Jsou dva opravné termíny.


Profilová část maturitní zkoušky

Žák si na naší škole zapisuje 3 povinné zkoušky (je možné se přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám).

TERMÍNY MZ 2019

 

PÍSEMNÁ ZKOUŠKA            PRAKTICKÁ ZKOUŠKA                   ÚSTNÍ ZKOUŠKA
10.04      JČ / PP                  09.- 13.5.2019 / dle rozpisu            4OMA  27. – 28.5.2019 / dle rozpisu
11.04      AJ, RJ / PP                                                                       4OMB  29. – 30.5.2019 / dle rozpisu
02.05      AJ. MAT / DT
03.05      JČ, RJ / DT

 


TÉMATA MATURITNÍ ZKOUŠKY 2019

 

 


 KRITERIA HODNOCENÍ MZ 2019

 

TERMÍNY MZ 2019

 

PÍSEMNÁ ZKOUŠKA               PRAKTICKÁ ZKOUŠKA              ÚSTNÍ ZKOUŠKA
10.04      JČ / PP                    9.5.2019 / dle rozpisu                 23.5.2019
11.04      AJ, RJ / PP
02.05      AJ. MAT / DT
03.05      JČ, RJ / DT

 


TÉMATA MATURITNÍ ZKOUŠKY 2019

 

 

 


KRITERIA HODNOCENÍ MZ 2019

 

TERMÍNY MZ 2019

 

PÍSEMNÁ ZKOUŠKA          PRAKTICKÁ ZKOUŠKA                 ÚSTNÍ ZKOUŠKA
10.04      JČ / PP                 10. 5. 2019                                    23. – 24.5.2019 / dle rozpisu
11.04      AJ, RJ / PP
02.05      AJ. MAT / DT
03.05      JČ, RJ / DT

 


TÉMATA MATURITNÍ ZKOUŠKY 2019

 

 

 


KRITERIA HODNOCENÍ MZ 2019

 

[

  1/ MATURITNÍ ZKOUŠKA – PODZIMNÍ TERMÍN 2019

  PŘIHLÁŠKA K MATURITNÍ ZKOUŠCE – PODZIMNÍ TERMÍN
  téma uzavřeno 

  Písemné zkoušky SČ MZ  :  Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2019

  Praktická zkouška  :  9.9.2019

  Ústní zkoušky  :  17.9.2019

  SEZNAM LITERATURY (Český jazyk)
  v případě konání ústní zkoušky z Českého jazyka je nutno souběžně s přihláškou k maturitní zkoušce – podzimní termín odevzdat i aktuální seznam literatury.

   

  Maturanti se mohou registrovat na výsledkový portál žáka pro zaslání výsledkových dokumentů z MZ 2017

  I pro letošní rok připravilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání pro maturanty možnost nechat si zaslat některé výsledkové dokumenty e-mailem. Výsledkový portál žáka byl zpřístupněn pro registraci a udělování souhlasu s odesláním dokumentu na adrese vpz.cermat.cz. Portál samotný je založen na principu registrace a autentizace žáka a jeho následném souhlasu se zasláním příslušných výsledkových dokumentů na e-mailovou adresu.

  Autentizace probíhá pomocí tzv. Autentizačního kódu VPŽ, který mají maturanti uveden na výpisu z přihlášky k jarnímu zkušebnímu období 2017.  Autentizační kód mají maturanti také na pozvánce k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky 2016. Více informací k výsledkovému portálu žáka lze nalézt zde

  Webové stránky CERMAT