INTERNÍ NAVIGACE
HomeNezařazenéDISTANČNÍ VÝUKA / 5.10 – 16.10.2020

DISTANČNÍ VÝUKA / 5.10 – 16.10.2020

DISTANČNÍ VÝUKA / 5.10 – 16.10.2020

Dle Nařízení KHS Pardubického kraje čj. KHSPA 2094/2020/OS-Pce ze dne 1.10.2020 se od 5.10.2020 do 18.10.2020 zakazuje osobní přítomnost žáků středních škol ve škole.

Zákaz se nevztahuje na praktické vyučování ( odborný výcvik, praxe )

 

Odkaz na Nařízení KHS Pardubického kraje čj. KHSPA 2094/2020/OS-Pce


 

 

POSTUP V PŘÍPADĚ VYHLÁŠENÍ DISTANČNÍ VÝUKY

/ z hlediska žáka ( stručný návod )

 

PO VYHLÁŠENÍ
poslední den před odchodem ze školy si odnesu všechny věci, které budu potřebovat pro distanční výuku ( třída, skříňka, pokoj na DM)

 

V PRŮBĚHU DISTANČNÍ VÝUKY
– výuka probíhá zásadně v prostředí Google Classroom, videohodiny / on-line výuka v prostředí Google Meet / Zoom
– videohodiny jsou v rozvrhu vyznačeny červeně
– účastním se distanční výuky v době stanovené rozvrhem a dle pokynů jednotlivých vyučujících průběžně plním zadané úkoly, aktivně sleduje diskusi a zadávání úkolů v Google Classroom,
– průběžně sleduji informace v systému Bakaláři ( aplikaci Bakaláři mám nainstalovanou v mobilu )
– v případě potřeby kontaktuji učitele v době stanovené rozvrhem nebo dle dohody
– nemohu-li se řádně účastnit výuky jsem povinen se omluvit podle stejných pravidel jako u prezenční (běžné) výuky.
– v případě problémů s distanční výukou (technické problémy nebo jiné) informuji neprodleně třídního učitele. Následně bude domluveno náhradní předání studijních materiálů a způsob hodnocení..

 

 

NÁVODY GOOGLE CLASSROOM Z HLEDISKA ŽÁKA
https://www.youtube.com/results?search_query=google+classroom+z+pohledu+%C5%BE%C3%A1ka
https://www.youtube.com/watch?v=ZodDEWRn7Xo
https://www.youtube.com/watch?v=WFJLacy91-I
https://www.youtube.com/watch?v=gHHR0np0ffE
https://www.youtube.com/watch?v=NQxlsy88dzw

 

 

Sdílej :