INTERNÍ NAVIGACE
HomeNovinkyDofE při ISŠ pokračuje i v karanténě

DofE při ISŠ pokračuje i v karanténě

DofE při ISŠ pokračuje i v karanténě

Pro účastníky Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu se s příchodem karantény způsob práce nezměnil. Program je konci­povaný jako průsečík rozvoje v oblasti těla, ducha a schopnosti vcítit se do potřeb dru­hých. Nabízí zamyšlení nad správným ži­votním stylem a zlepšením kondice, nutí vás hledat vhodné aktivity pro váš rozvoj nebo odpočinek. Stejně jako spousta z nás, uza­vřených v době karantény doma, účastník přemýšlí o tom, kde přiložit ruku k dílu, zů­stat aktivní a zdravý. Flexibilita nutná pro za­jištění expedic se účastníkům hodí při samo­studiu a organizaci pracovního týdne. Do­šlo k progresivním změnám v aktivi­tách, např. stříbr­ná uchazečka Eliš­ka Konečná svou přípravu na kajakářské závody pře­sunuje z posilovny „na obrazovku po­čítače“, kde se je­jím fitness trenérem stává David Širo­ký, absolvent ISŠ a držitel bronzové­ho ocenění DofE.

 

Tereza Kolomazní­ková uplatňuje svůj talent v přírodě a v oko­lí svého bydliště zaznamenává přírodu (viz foto). Fotografie pro psí útulek vzniknou, až to okolnosti dovolí. Klára Bártová, skautská vedoucí, místo skautské družiny v karanténě dobrovolničí ve svém městě. Na konci mě­síce května se po důkladné přípravě v on-line konferencích chystá nejmladší skupina Dofáků na Vysočinu. Otestují, jaké je ces­tovat pěšky za přísného dodržení všech vy­daných bezpečnostních opatření. I to je pro žáky oboru Bezpečnostně právní činnost vý­borná praxe.

 

Ve dnech 27.-28.5. se konala cvičná expedice the Duke of Edinburgh Award bronzového týmu ve složení Patricie Milotová, Denisa Kovářová, Sandra Kučerová, Zuzana Ševčíková, Radek Vylíčil na trase Polička – Podlesí (25 km v jednom směru). Účastníci pojali expedici, která se konala pod záštitou Národní kanceláře DofE v Praze, jako reflexi opatření pandemie Covid 19. Plánování probíhalo výhradně on-line s důrazem na aktuální hygienická opatření vlády. Cesta byla ztížena značnou nepřízní počasí, ale i toto úskalí účastníci zvládli a tudíž se mohou pustit do příprav poslední části ceny DofE, ostré expedice, která proběhne na podzim 2020.

 

Hana Konečná, středisko DofE při ISŠ Moravská Třebová

 

 

Sdílej :