INTERNÍ NAVIGACE
HomeNovinkyVolby do Školské rady

Volby do Školské rady

Volby do Školské rady

V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 56112004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění (školský zákon), Opatřením obecné povahy č. j., MSMT – 4061012020-I a podle Volebního řádu školské rady schváleného usnesením Rady Pardubického kraje ze dne 23. 6.2005, čj.: KrÚ 14454/2005/OŠMS, (včetně dodatku č. j. KrÚ 70268120/20 OŠ ze dne 2I.9.2020) vyhlašuji volby do školské rady.

 

17.6.2024 – 18. 6.2024 se uskuteční řádné volby do Školské rady v příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola Moravská Třebová se sídlem Brněnská 1405/41, Předměstí, Moravská Třebová.

Volby proběhnou způsobem umožňující dálkový přístup – prostřednictvím školního informačního systému BAKALÁŘI.

 

Mgr. Jana Pekáriková
ředitelka školy


 

 

Kandidáti navržení do voleb

 

Kandidáti / zletilí žáci Kandidáti / pedagogičtí pracovníci
Eva Olejníková Mgr. Koubek Flassigová
Lukáš Kaděra Mgr. Vít Kastner
Mgr. Kateřina Burešová

10.6.2024

Share With: