INTERNÍ NAVIGACE
Home2024Květen

Květen 2024

V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 56112004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění (školský zákon), Opatřením obecné povahy č. j., MSMT - 4061012020-I a podle Volebního řádu školské rady schváleného usnesením Rady Pardubického kraje ze dne

Milí žáci, v přiloženém dokumentu ( viz níže) Vám posíláme základní informace k zahájení školního roku 2024/2025 :   1) organizace prvního dne ve škole 2.9.2024 2) pokyny k zajištění učebnic a učebních pomůcek – dle oborů 3) pokyny k zajištění pracovní ošacení pro obor Kuchař-číšník, Klempíř 4) informace k ubytování

Ve čtvrtek 16. května proběhl v Moravské Třebové třetí „pocovidový“ ročník tradičního Majálesu. Žáci naší školy se do svátku všeho studentstva zapojili dvojím způsobem. Třída 3. ZVS už z povahy svého oboru, kterým je zdravá výživa a sport v hotelnictví, se od čtvrtečního rána zapojila do příprav a

ZÁKLADNÍ INFORMACE   Odkaz na portál CERMAT : https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html   2. kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří : nebyli přijati v 1. kole nebo se vzdali přijetí, nebo se v 1. kole nikam nehlásili (tito se ale v 2. kole mohou hlásit jen do nematuritních oborů). Termín zahájení 2.