INTERNÍ NAVIGACE
HomeNovinkyPřednáška profesora Stanislava Bartoně

Přednáška profesora Stanislava Bartoně

Přednáška profesora Stanislava Bartoně

Velmi zajímavou přednášku a zároveň setkání s erudovaným odborníkem z pro ně prozatím neznámého akademického prostředí měli v pátek 17. května možnost zažít žáci 1. ročníku studijního oboru bezpečnostně právní činnost, tedy tříd 1. BČA a 1. BČB. Pozvání PhDr. Marie Lopourové k přednášce na naší škole totiž přijal doc. RNDr. Stanislav Bartoň, CSc., odborník s mnohaletou praxí ve výzkumných i akademických institucích v České republice i v zahraničí. V rámci setkání, které zabralo téměř tři vyučovací hodiny žákům poutavě přiblížil své odborné znalosti, ležící v průniku matematiky, fyziky a výpočetní techniky a na konkrétních příkladech – např. z oblasti jaderné energetiky – ukázal význam matematických a fyzikálních modelů stejně jako propojení teorie s praxí. V následné diskusi pak došlo také na porovnání pracovních zkušeností a akademického prostředí v České republice a v zahraničí, neboť hlavním působištěm pana profesora Bartoně je v současné době Politechnika Opolska. Vzpomenut byl také jeho roční studijní pobyt v Zürichu, který absolvoval krátce po Sametové revoluci. Přednášku si kromě žáků obou tříd se zájmem vyslechla také učitelka matematiky Bc. Eva Kostíková.

 

 

Share With: