INTERNÍ NAVIGACE
HomeNovinkySlavnostní předání maturitních vysvědčení

Slavnostní předání maturitních vysvědčení

Slavnostní předání maturitních vysvědčení

Ve středu 29. května odpoledne se v obřadní síni moravskotřebovské radnice sešla téměř padesátka úspěšných absolventů naší školy, aby zde z rukou ředitelky školy Mgr. Jany Pekárikové a svých třídních učitelů převzali svá maturitní vysvědčení. Slavnostního aktu se zúčastnili také místostarosta města Moravská Třebová Mgr. Václav Dokoupil a zástupce ředitelky ISŠ Mgr. Libor Čáp. Zapomenout pak nesmíme ani ty, kteří je k završení středoškolského studia a úspěšnému složení zkoušky dospělosti dovedli a vychovali, tedy rodiče a prarodiče. Pomyslným sítem v podobě zvládnutí všech částí maturitní zkoušky tak v jarním termínu úspěšně prošlo 12 žákyň oboru sociální činnost (třídní učitelka Mgr. Kateřina Koubek Flassigová) a 6 historicky prvních absolventů studijního oboru zdravá výživa a sport v hotelnictví (Mgr. Vít Kastner). Nejpočetnější skupinu abiturientů pak tvořili absolventi studijního oboru bezpečnostně právní činnost, kteří svá středoškolská studia absolvovali jako svěřenci Mgr. Jiřiny Cvrkalové (třída 4. OMA, 17 absolventů) a Mgr. Hany Konečné (4. OMB, 14 absolventů). Slavnostní předání vysvědčení, které proběhlo na dvě etapy, pak zakončilo tradiční fotografování jednotlivých tříd u morového sloupu na moravskotřebovském náměstí.

Share With: