INTERNÍ NAVIGACE
HomeNovinkyVÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

VÝZVA

k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu


Zadavatel – Integrovaná střední škola Moravská Třebová tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Vnitřní vybavení domova mládeže“

 

Profil zadavatele a místo přístupu k zadávací dokumentaci: https://www.issmt.cz/oskole/verejne-zakazky/

 

LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Lhůta pro podání nabídek je nejpozději do 16. 6. 2020 do 10:00 hodin.
Nabídky je možno podat poštou na adresu sídla zadavatele nebo osobně na sekretariát školy zadavatele: Integrovaná střední škola Moravská Třebová Brněnská 1405/41 571 01 Moravská Třebová
Sdílej :