INTERNÍ NAVIGACE
Home2021

Květen 2021

M I M O Ř Á D N É  O P A T Ř E N Í  MZ  č.j. MZDR 14600/2021-3/MIN/KAN (výtah)   STRUČNĚ a/  pokračuje distanční výuka b/  povolena praxe dle rozvrhu - odborný výcvik  ( učební obory Kuchař-číšník, Zedník, Klempíř, Stravovací služby ) - předmět Praxe ( Sociální činnost) c/ povoleny

V září ve škole přivítáme čtyřiadvacetiletou Giannu Confer, asistentku mezivládní česko-americké organizace Komise J. Williama Fulbrighta. Gianna vystudovala bakalářský obor Angličtina – Španělština a nyní pokračuje v magisterském Disaster Preparedness Emergency Management (Připravenost k obraně státu) na americké Arkansas State University. Toto zaměření koresponduje s oborem