INTERNÍ NAVIGACE
HomeNezařazené (Page 7)

Nezařazené

Dle Nařízení KHS Pardubického kraje čj. KHSPA 2094/2020/OS-Pce ze dne 1.10.2020 se od 5.10.2020 do 18.10.2020 zakazuje osobní přítomnost žáků středních škol ve škole. Zákaz se nevztahuje na praktické vyučování ( odborný výcvik, praxe )   Odkaz na Nařízení KHS Pardubického kraje čj. KHSPA 2094/2020/OS-Pce     POSTUP V PŘÍPADĚ VYHLÁŠENÍ DISTANČNÍ

Absolventi oboru Bezpečnostně právní činnost nemusí mít obavu o budoucí zaměstnání. Bezpečnostní složky České republiky řeší trvale potřebu dalších pracovníků  a tato situace bude stejná i v dalších letech.     Momentálně řeší v našem regionu akutní potřebu náboru k Dopravní policii ČR         Zájemci se mohou kontaktovat na uvedených adresách

Od 11.5.2020 mají možnost odebírat obědy zaměstnanci školy a žáci závěrečných ročníků učebních a maturitních oborů. Přihlášení obědů v tomto období možné pouze prostřednictvím webové stránky ( http://80.188.220.149:8080/faces/login.jsp ). v případě malého počtu zájemců budou obědy vydávány ve formě "studeného balíčku" výdej obědů pouze do menu-boxů