INTERNÍ NAVIGACE
HomeNezařazené (Page 5)

Nezařazené

V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění (školský zákon), Opatřením obecné povahy č. j.: MSMT – 40610/2020-1 a podle Volebního řádu školské rady schváleného usnesením Rady Pardubického kraje ze dne 23. 6. 2005, č.j.: KrÚ 14454/2005/OŠMS, (včetně

M I M O Ř Á D N É  O P A T Ř E N Í  MZ  č.j. MZDR 14600/2021-3/MIN/KAN (výtah)   STRUČNĚ a/  pokračuje distanční výuka b/  povolena praxe dle rozvrhu - odborný výcvik  ( učební obory Kuchař-číšník, Zedník, Klempíř, Stravovací služby ) - předmět Praxe ( Sociální činnost) c/ povoleny