INTERNÍ NAVIGACE

Duben 2021

V září ve škole přivítáme čtyřiadvacetiletou Giannu Confer, asistentku mezivládní česko-americké organizace Komise J. Williama Fulbrighta. Gianna vystudovala bakalářský obor Angličtina – Španělština a nyní pokračuje v magisterském Disaster Preparedness Emergency Management (Připravenost k obraně státu) na americké Arkansas State University. Toto zaměření koresponduje s oborem

Na rozdíl od gotiky či baroka není renesance v Českých zemích příliš rozšířený sloh. Je to dáno charakteristikou historického vývoje, především pak Husitskými válkami, které zkomplikovaly a oddálily její recepci ze slunné Itálie a dalších jižních a západních zemí do našich podmínek. Svitavsko a Moravskotřebovsko, neexponované

Při zvládání a predikci dalšího průběhu současné celosvětové pandemie onemocnění COVID-19 hraje velmi důležitou roli matematické modelování. Ve snaze, přiblížit tuto exaktní a náročnou vědní disciplínu široké veřejnosti vznikla na počátku letošního roku KORONA HRA. Strategická simulace, jejímž prostřednictvím si může každý zájemce vyzkoušet řízení