INTERNÍ NAVIGACE
HomeNovinkyOdborná exkurze žáků 1. ročníku studijních oborů do Prahy

Odborná exkurze žáků 1. ročníku studijních oborů do Prahy

Odborná exkurze žáků 1. ročníku studijních oborů do Prahy

Početná výprava 47 žáků prvních ročníků studijních oborů s výjimkou hotelnictví navštívila v úterý 11. června metropoli České republiky – Prahu. Tematickým východiskem celé exkurze bylo právo, které se jako jeden z klíčových předmětů prolíná studijním plánem obou zúčastněných oborů. U bezpečnostně právní činnosti k němu přistupuje ještě kriminalistika. Není tedy divu, že první zastávkou účastníků exkurze bylo Muzeum Policie České republiky v Praze na Karlově. Pak už naše kroky vedly přímo do návštěvnického centra jedné z nejvýznamnějších ústavních institucí naší země Poslanecké sněmovny. Po zhlédnutí dokumentárního filmu a nezbytné bezpečnostní prohlídce nám bylo z galerie pro veřejnost umožněno nahlédnout do jednacího sálu, kde právě probíhalo jednání poslanců. A protože počet členů naší výpravy přesahoval číslo limitující velikost skupiny, která může společně navštívit Poslaneckou sněmovnu, vydali se mezitím někteří účastníci a jejich učitelský doprovod na Pražský hrad. Zpáteční cesta k autobusu pak vedla přes zahrady Valdštejnského paláce, což žákům umožnilo alespoň povšechné seznámení také se sídlem horní komory Parlamentu České republiky, tedy Senátem. Poděkování za organizaci exkurze a celodenní trpělivý doprovod patří vyučující předmětu právo PhDr. Marii Lopourové, ředitelce školy Mgr. Janě Pekárikové a Ing. Jiřímu Halbrštátovi, MBA.

 

Share With: