INTERNÍ NAVIGACE
HomeVýukové aktivityPololetní prázdniny – ideální čas se proškolit

Pololetní prázdniny – ideální čas se proškolit

Pololetní prázdniny – ideální čas se proškolit

V pátek, v době pololetních prázdnin, se pedagogičtí pracovníci zúčastnili v rámci DVPP školení, které by jim mělo usnadnit , někdy složitou, práci ve škole.

Sbor byl rozdělen do 2 pracovních týmů, kde každý absolvoval (dle zájmu) odlišný typ semináře.


TÉMA č.1 / Řešení obtížných situací v komunikaci s rodiči, kolegy, žáky

– Typy obtížných situací
– Identifikace konkrétních obtížných situací z praxe účastníků
– Techniky efektivní komunikace – aktivní naslouchání, používání otázek, ověřování porozumění
– Jednání s rodičem/kolegou/žákem v právu
– Jednání s rodičem/kolegou/žákem v emoci
– Jednání s manipulujícím rodičem/kolegou/žákem

Nástroje efektivního řešení obtížných situací

– Asertivita – jeden z nástrojů při řešení obtížných situací
– Empatie
– Jak poznat manipulátora
– Manipulace a kontramanipulace
– Kontrola emocí
– Tipy na zvládnutí akutního stresu vyvolaného obtížnou situací
– Psychohygiena

Po celou dobu tréninku bude probíhat nácvik situací vycházejících z praxe účastníků.


 

TÉMA č.2 / Kreativní techniky, tvůrčí proces

– Vnést kreativní techniky a jiné úhly pohledu na situace do své práce i do svého života
– Uvědomit si, jak mozek vytváří vzory a jak je možné je porušovat, měnit
– Seznámit se s fázemi tvůrčího procesu
– Inspirovat se jednotlivými technikami tvůrčího myšlení a aplikovat je
– Uvědomit si efektivní způsob předávání informací při vizualizaci
– Vyzkoušet si použití kreativity při inovativním způsobu předávání
informací i pro praktické řešení problémů

Praktický nácvik

– Jak myslí náš mozek
– Proces kreativity
– Průlomové myšlení
– Bariéry nápadů a jejich překonávání
– Brainstorming a brainwriting
– Synektika, analogie, metafory
– De Bono – Klobouky
– Disneyho strategie
– Práce na konkrétním projektu dle zadání účastníků


 

Share With: