INTERNÍ NAVIGACE

Únor 2024

Jedna z mnoha aktivit naší kolegyně Lenky Vystavělové, učitelky anglického jazyka, byla instalace polepů na schody školy. Žáci tak mají slovní zásobu a časování sloves neustále před očima a neuniknou , byť podvědomému, opakování ani o přestávkách.   Doufejme, že tato iniciativa přinese své ovoce i ve

Snad vůbec poprvé – alespoň tedy co i paměť starších členů učitelského sboru dosahuje – byly prostory nově zrekonstruované budovy naší školy na ulici 9. května v Moravské Třebové jedné lednové noci svědkem unikátní akce. Noc plnou zábavy, her a dobrodružství, zakončenou přespáním ve škole, zde