INTERNÍ NAVIGACE
HomeNovinkyCvičné střelby žáků oboru BPČ

Cvičné střelby žáků oboru BPČ

Cvičné střelby žáků oboru BPČ

Poslední dvě únorové středy patřily na ISŠ Moravská Třebová cvičným střelbám žáků studijního oboru bezpečnostně právní činnost. Na střelnici Svazu branných sportů v Moravské Třebové se tak nejprve 21. února objevila třída 3. OMA, následovaná 28. 2. paralelní 3. OMB. Výcvik s krátkou střelnou zbraní je dle ŠVP oboru zařazen právě do třetího ročníku a realizován v rámci odborného předmětu střelecká příprava s dotací dvou hodin výuky týdně.

 

Zájem o to, prakticky si vyzkoušet, co se za první půlrok v předmětu naučili a získat zpětnou vazbu k úrovni svých znalostí vzešel od samotných žáků“, říká k tomu vyučující předmětu Mgr. Petr Kadlec, MBA. „Proto jsme se tentokrát na střelnici objevili dříve než při ostrých střelbách v květnu.

 

V rámci dvojice střeleckých stanovišť se střílelo ze služebních pistolí ráže 9 mm. Každý z žáků nejprve dostal možnost, vystřelit si trojici seznamovacích ran, které jeho smyslům přesně odhalily hluk výstřelu i zpětný ráz ostré zbraně. Pak už následovaly dvě série po pěti ranách, vypálené na terče vzdálené v prvním kole 10 a ve druhém 15 metrů.

 

A i když nálepek, nutných k zaslepení terčů se tentokrát přece jen spotřebovalo o něco méně, než vystřelených nábojů, odcházeli jak žáci, tak Mgr. Kadlec ze střelnice spokojení. Ten při závěrečném zhodnocení celého zaměstnání vyzdvihl především bezchybnou činnost všech žáků na palebné čáře stejně jako perfektní zvládnutí bezpečné manipulace se zbraní. A není jistě třeba připomínat, že právě ta je neprosto nezbytným základem každé střelby.

 

Share With: