INTERNÍ NAVIGACE
HomeNovinkyOdborná exkurze žáků 2. ročníku ve Svitavách

Odborná exkurze žáků 2. ročníku ve Svitavách

Odborná exkurze žáků 2. ročníku ve Svitavách

V úterý 20. února 2024 vyrazila dvojice tříd studijního oboru bezpečnostně právní činnost na celodenní odbornou exkurzi do nedalekých Svitav. Žáci druhých ročníků postupně navštívili budovu Okresního soudu ve Svitavách a následně i výjezdovou základnu JPO 1. stupně HZS Pardubického kraje.

 

Exkurze v budově soudu byla zaměřena především na ochranu objektu a činnost Justiční stráže. Hned u vstupu do soudní budovy byli žáci seznámeni s metodikou kontroly osob, včetně praktické ukázky fungování detekčního rámu a rentgenu na prohlídku oděvů a zavazadel. Do úschovy Justiční stráže museli také odevzdat nebezpečné předměty. Prohlídka pak pokračovala do dvora soudní budovy, skrze který jsou k soudním jednáním přiváženy osoby umístěné ve výkonu vazby či trestu. Stejně jako v případě jejich předvádění vedly také kroky naších žáků do sklepních prostor soudní budovy, ve kterých se mj. nalézá trojice cel a zázemí pro Justiční stráž a vězeňskou eskortu. Velitel Justiční stráže okresního soudu ve Svitavách, podporučík Martin Spěvák studentům tyto prostory nejen ochotně ukázal, ale také vysvětlil fungování kamerového systému a dalších bezpečnostních prvků. Ochuzeni nebyli ani o tradiční názornou ukázku přiložení vězeňských pout a použití předváděcích řetízků. Exkurze pak byla zakončena v prvním patře soudní budovy v jednací síni, vybavené moderní přenosovou a záznamovou technikou. Protože Vězeňská služba České republiky a jí podléhající Justiční stráž patří do spektra možného uplatnění absolventů oboru, padly zde také otázky na vstup do služebního poměru a průběh profesní přípravy příslušníků sboru.

 

Pak již následoval přesun na Olbrachtovu ulici, kde žáky před vchodem výjezdové stanice hasičů uvítal kapitán Mgr. Vlastimil Štrumfa. Po prohlídce moderních těžkých zásahových vozidel připravených v plné pohotovosti v garážích útvaru vedly kroky žáků do odborné učebny. Zde s kapitánem Štrumfou absolvovali dvouhodinový odborný seminář, zaměřený na problematiku krizového řízení a tzv. nouzového přežití obyvatelstva.

 

 

Share With: