INTERNÍ NAVIGACE
HomeVýukové aktivityPrezentace stavebních oborů / projekt I-KAP II.

Prezentace stavebních oborů / projekt I-KAP II.

Prezentace stavebních oborů / projekt I-KAP II.

ISŠ Moravská Třebová  je zapojena do projektu Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje, konkrétně jeho klíčové aktivity č. 2, která nese název Podpora polytechnického vzdělávání. Cílem této aktivity je vznik sítě středních a základních škol, které budou vzájemně spolupracovat na podpoře polytechnického vzdělávání prostřednictvím tematicky zaměřených projektových dnů připravených pro základní školy na středních školách.

V rámci tohoto projektu se uskutečnil 1.11.2023 další z projektových dnů, který tentokrát navštívilo celkem 28 žáků z 8.tříd ze 2 základních škol ( Moravská Třebová a Městečko Trnávka ).

 

Stanoviště – IT učebna / Mgr.Čáp, Ing.Kryštof
Program byl zahájen pro tuto skupinu v hlavním areálu školy, v IT učebně, která je vybavena PC , dataprojektorem a 3D tiskárnou pořízenými z prostředků projektu.
Zde byli žáci prostřednictvím PowerPoint prezentace seznámeni s výhodami studia učebních oborů, s důrazem na obory stavební. Součástí prezentace bylo seznámení s organizací studia, obsahem závěrečné zkoušky i možnostmi získání stipendií a zaměstnání po absolvování oboru. Součástí prezentace bylo i seznámení s elektronickými učebnicemi pro stavební obory, které se pak mohli žáci prohlédnout a vyzkoušet na přidělených PC.
Dalším bodem programu bylo vyplnění připraveného soutěžního kvízu on-line ( Google formuláře) z oblasti stavebnictví a učebních oborů. Ihned po vyplnění měli žáci možnost vidět správné odpovědí a porovnat si celkové výsledky.
Poté následovala práce s 3D tiskem. Žáci měli možnost si na PC navrhnout a připravit v určeném programu výrobek , který byl následně převeden do trojrozměrné formy a vytištěn na 3D tiskárně.

 

Po skončení této části programu se žáci přesunuli do odborných učebnách – dílen stavebních oborů naší školy, kde jsou instalovány stroje pořízené z prostředků tohoto projektu. Zde se žáci rozdělili do 2 skupin a přešli na přidělená stanoviště oboru Klempíř a Zedník. Ve stanoveném čase se skupiny vystřídali a absolvovali program na dalším stanovišti.

 

Stanoviště – dílna oboru KLEMPÍŘ / p.Grézl
Výroba a montáž závětrné lišty
Stanoviště – dílna oboru ZEDNÍK / p. Knötig
Stavba komínu

Na závěr bylo provedeno vyhodnocení ze strany pedagogických pracovníků a zodpovězeny dotazy žáků.


Share With: