INTERNÍ NAVIGACE
Home2023Listopad

Listopad 2023

Maturitní plesy patří neodmyslitelně k tradicím středoškolského života, stejně jako stužkovák, šerpování nebo poslední zvonění. Letos spojily své síly i organizační talent dvě maturitní třídy oboru Bezpečnostně právní činnost a připravily pro své rodiče, učitele i příznivce nezapomenutelný večer plný tance, zábavy a do budoucna nezapomenutelných

V pátek 24.11. školu navštívili absolventi Klára Petrášová a Radek Vylíčil, kteří pro 4.ročníky oboru Bezpečnostně právní činnost uspořádali přednášku o FBI/Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB - TU v Ostravě (obory: Ochrana obyvatelstva a krizový management, Technická bezpečnost osob a majetku), kde momentálně studují. Děkujeme! [gallery size="large" ids="13317,13318,13319"]

Všichni žáci naší školy mají od minulého týdne možnost využít ke studiu i odpočinku nově otevřenou knihovnu. Najdou zde nejen díla ze školního seznamu maturitní četby, ale i knihy odborné, rozsáhlou sbírku beletrie či četbu v angličtině. K prezenčnímu studiu jsou k dispozici časopisy se zaměřením na

Projekt implementace virtuální reality do výuky   Moderní škola musí držet krok s aktuálními trendy na poli informačních technologií. Proto jsme v loňském roce zahájili projekt na propojení virtuální reality do výuky na naší škole, který zaštítila učitelka anglického jazyka Bc. Lenka Vystavělová.   Duben 2023 navázana spolupráce s pracovníky FF Masarykovy