INTERNÍ NAVIGACE
HomeVýukové aktivityPřednášky o Evropské unii

Přednášky o Evropské unii

Přednášky o Evropské unii

Ve středu 30. května proběhla na naší škole trojice přednášek, věnovaná jednotlivým aspektům fungování Evropské unie. Mgr. Lucie Hylmarová z Eurocentra Pardubice je připravila podle našich požadavků s ohledem na zaměření jednotlivých na škole vyučovaných studijních oborů. Studenti 1. ročníku oboru bezpečnostně-právní činnost tak obrdželi informace o bezpečnostní politice EU, přednáška pro studentky 1. ročníku oboru sociální činnost byla zaměřena obecněji na fungování Evropské unie a Evropské právo. Budoucí maturanti – studenti dnešních třetích ročníků BPČ – pak měli možnost navštívit do praxe orientovanou přednášku věnovanou práci a specifikům pracovního trhu v jednotlivých zemích EU. Odpovědi na některé dotazy, jako je třeba zdanění zahraničních příjmů nebo uznávání maturitní zkouišky z jazyka, které Mgr. Hylmarová nedokázala zodpovědět na místě, byly studentům do druhého dne zaslány mailem. Je potěšitelné, že spolupráci školy s Pardubickým Eurocentrem můžeme považovat za dlouhodobé partnerství, které kromě zmíněných přednášek nabízí našim žákům možnost účasti v odborných soutěžích, jako je Europa Secura nebo Staň se na den tvůrcem evropské politiky.

Sdílej :