INTERNÍ NAVIGACE

Únor 2021

ZDROJ : https://www.msmt.cz/aplikace-csi-pomuze-pri-priprave-na-prijimaci-a-maturitni   1/ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA   Aplikace InspIS SETmobile pomůže při přípravě na přijímací zkoušky Žáci 9.ročníků základních škol mají možnost využít jako jednu z forem přípravy na přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol (pro čtyřleté, studium) také elektronickou verzi testů k tzv. jednotným přijímacím zkouškám. Testy, které

Integrovaná střední škola Moravská Třebová pořádá přípravné kurzy k přijímacím zkouškám již řadu let. V tomto období je však situace komplikovaná, podle systému PES je problematická přítomnost „třetích osob“, proto musí být realizace přípravných kurzů přizpůsobena aktuálnímu epidemiologickému vývoji.   Cílem přípravných kurzů je možnost pro účastníky:   přímo v podmínkách