INTERNÍ NAVIGACE
HomeINFORMACE pro 1.ročníky

INFORMACE pro 1.ročníky

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO 1.ROČNÍKY

Vážení rodiče a žáci,
předkládáme Vám základní informace o :
  • zahájení školního roku 2022/2023
  • zajištění učebnic a učebních pomůcek – dle oborů
  • pracovní ošacení pro obor Kuchař-číšník
  • ubytování ( pro žáky ubytované na Domově mládeže)
  • stravování
které najdete na této stránce pod jednotlivými záložkami.

 


 

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

 

Den               :             1. září 2022
Místo             :             dvorana Muzea Moravská Třebová, Svitavská18
Čas               :             9.00 hodin
Program       :
09.00 – 09.45 slavnostní zahájení školního roku
09.45 – 10.00 přesun do školy
10.00 – 11.00 základní informace od třídních učitelů

INFORMACE K ZAJIŠTĚNÍ UČEBNÍCH POMŮCEK A UČEBNIC

 

A) UČEBNÍ POMŮCKY

 

Obor
Předmět
Pomůcky
Všechny obory
Odborné kreslení
Matematika
Rýsovací pomůcky (pravítko, trojúhelník, kružítko, tužky, guma )

 

Praxe
Praktická cvičení
Žáci si zajistí vystavení Zdravotního průkaz pro potravinářství
Pracovní ošacení do kuchyně – si budou si žáci objednávat sami,
po nástupu do školy obdrží informace k objednání..
Předběžná cena za ošacení i obuv cca 2000,-. škola proplatí na základě předložených dokladů o zaplacení.
PŘEDEM OŠACENÍ NEKUPUJTE – ŠKOLA POUŽÍVÁ SVOJE JEDNOTNÉ UNIFORMY.

 

 

B) UČEBNICE – ŽÁCI SI ZAKOUPÍ SAMI do 1.9.2022

 

Obor 
Předmět
Učebnice
Cena / kus
Bezpečnostně právní činnost
Právo
Šíma- Suk: Základy práva pro SŠ a VOŠ, nakl. C.H.Beck ,
16.vydání nebo novější
620,-
Bezpečnostně právní činnost
Hotelnictví
Německý jazyk
Genau 1, nakladatelství Klett
340,-

 

 

 

C) UČEBNICE – ŽÁCI SI DONESOU 2.9.2022 PENÍZE A NÁKUP ZAJISTÍ UČITELÉ

 

Obory
Předměty
Částka
Hotelnictví, Bezpečnostně právní činnost
 AJ, ČJ, Mat
1500,-
Sociální činnost
AJ, ČJ, Mat, odb.předměty
1700,-
Kuchař-číšník, Klempíř
 AJ
  800,-

 

 

D) INFORMACE O DALŠÍCH NÁKLADECH

 

Adaptační kurz                                            1000,-
Začátkem září se uskuteční adaptační kurz pro žáky 1. ročníku. Informace o průběhu obdržíte při nástupu do školy.

 

Sportovní kurz ( lyžařský)                          3500,-
Žáci prvního ročníku mají možnost se zúčastnit lyžařského kurzu. Záloha 2000,- Kč bude vybírána do konce září 2022, celková cena kurzu bez permanentky je cca 3000,-Kč/týden, permanentka na vleky cca 1000 Kč/kurz.

INFORMACE OBJEDNÁNÍ PRACOVNÍHO OŠACENÍ (pouze pro obor KUCHAŘ – ČÍŠNÍK a HOTELNICTVÍ)

 

Vážení rodiče,
žáci budou potřebovat při nástupu do školy 1. září 2022 pracovní ošacení : jednu sadu pro obsluhu (číšník) a jednu sadu pro kuchyň ( kuchař).

 

 

1. OŠACENÍ A OBUV NA OBSLUHU OBJEDNÁVÁ ŽÁK

 

Stanovený postup :
a/         objednávka oblečení přes e-schop:
www.ivnprofi.cz – E-shop – Školy – Přihlášení klienta – Zvolíte logo ISŠ Moravská Třebová – zadáte vstupní kód :  školamoravskátřebová – přihlásit – kuchař/číšník.
b/         Objednáte:
a/  polotričko /pánské nebo dámské/
b/  kalhoty /pánské nebo dámské/, pozor !!! NE KUCHAŘSKÉ!
c/  vestozástěra
d/  pracovní obuv šněrovací
Pokud budete mít nějaké nejasnosti, obraťte se na vedoucí učitelku praktického vyučování Martu Pluháčkovou / 776 711 054.
Objednávejte včas, firma potřebuje dostatek času na ušití ošacení.

 

2.OŠACENÍ A OBUV DO KUCHYNĚ  OBJEDNÁVÁ ŠKOLA

 

Stanovený postup :
Obratem zašlete e-mailem na adresu : m.pluhackova@issmt.cz velikost oděvu a obuvi.

 

Marta Pluháčková
vedoucí učitelka praktického vyučování ISŠ

 

INFORMACE PRO UBYTOVANÉ ŽÁKY 1. ROČNÍKŮ

 

Obecné informace
Součástí Integrované střední školy Moravská Třebová je Domov mládeže, který je umístěn v areálu školy na ulici Brněnská 1405/41. Žáci jsou ubytováni po 3 na pokoji.
Všichni, kterým bylo ubytování poskytnuto, obdrží Rozhodnutí o přijetí do DM. Cena za ubytování činí 1.500,- Kč/měsíc.
Úhrada stravy a ubytování se provádí bankovním převodem na účet školní jídelny 27-1126210227/0100 (variabilní symbol Vám bude přidělen v kanceláří ŠJ).
Pobyt je nutno zaplatit vždy na konci předcházejícího měsíce, vždy na celý měsíc.

 

Informace k zahájení ubytování
Strava je zajištěna od 1. 9. 2022, počínaje snídaní (pokud má žák již zaplaceno a objednáno)
Příjezd do DM je možný již 31. 8. 2022 v době od 15.00 – 19.00 hod. 1. 9. 2022 od 8.30h.
Kancelář školní jídelny bude otevřena i 31.8.2022 od 15.00 – 19.00 hod k registraci a zakoupení čipu pro nové žáky.

 

Co je nutné mít s sebou
průkaz zdravotní pojišťovny, věci na převlečení, na spaní, věci osobní hygieny, léky pravidelně užívané uvedené v přihlášce a k tomu vhodnou obuv na přezutí. Deku sloužící jako přehoz na postel, malý polštářek. Ložní povlečení a peřiny na DM dostanete.
Další informace na webu školy : http://www.issmt.cz/domov-mladeze/

 

Renata Částková
vedoucí Domova mládeže

STRAVOVÁNÍ  VE ŠKOLNÍ  JÍDELNĚ

 

Přihláška ke stravování
a/ formulář přihlášky je k dispozici ke stažení na této stránce
b/ Vyplněnou přihlášku na stravování  (vyplní i ti studenti, co se stravovat nebudou – podklad pro výdej čipu ke vstupu do školy) zašlete na adresu školy  
Stravování ve Školní jídelně Integrované střední školy Moravská Třebová se řídí Vnitřním řádem školní jídelny.
Objednávání a odhlašování stravy (žáci)
Studenti si první den školního roku nahlásí stravu v kanceláři školní jídelny (Kancelář školní jídelny bude otevřena i 31.8.2022 od 15.00 – 19.00 hod k registraci a zakoupení čipu pro nové žáky).
Strávník si za 120 Kč zakoupí oproti vratné záloze čip, pomocí kterého si sám provádí změnu dle jídelního lístku /vždy nejméně den dopředu do 14 hod. / Čip také slouží ke vstupu do prostor školy. Pokud strávník po ukončení stravování nebo docházky odevzdá čip nepoškozený, bude mu poplatek 120,- Kč vrácen.
Odhlášení stravy lze také uskutečnit prostřednictvím webové stránky:
http://www.issmt.cz/skolni-jidelna, základní informace, objednání stravy s použitím přiděleného uživatelského jména a hesla.
V naléhavých případech je možné stravu odhlásit telefonicky na čísle telefonu 702 290 915,
email: jidelna@issmt.cz
 
Úřední hodiny školní jídelny

PO – PÁ      11.00 – 14.00 hodin

 

Placení stravného 
Veškeré platby za stravné a ubytování budou probíhat zálohově bezhotovostním způsobem na účet 27-1126210227/0100,VS (přidělený variabilní symbol)

 

Možnosti platby stravného:
a) převod peněz z vašeho účtu na účet ŠJ – trvalým příkazem
b) převod peněz z vašeho účtu na účet ŠJ – jednorázovým příkazem (vyšší částka na delší stravovací období)
c) platba stravného přímo v pokladně kterékoli pobočky Komerční banky za poplatek
Každý strávník je povinen vyplnit přihlášku ke stravování v kanceláři školní jídelny, kde mu bude přidělen variabilní symbol, který je nutný pro bezhotovostní placení.
Výši měsíční zálohy na stravné si každý strávník určí sám.

 

Vyúčtování a kontrola
Vyúčtování se provádí na vlastní žádost po ukončení stravování ve školní jídelně.
Kdykoli vám vyhotovíme na požádání výpis plateb i objednávek stravy, popř. toto sdělíme telefonicky.
Vyhláška 107/2005 Sb. o školním stravování stanoví, že žák má právo denně odebrat stravu s tím, že první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole se považuje za pobyt ve škole.

 

Aktuální cena stravy a ubytování je uvedena webových stránkách školy:
http://www.issmt.cz/skolni-jidelna/
http://www.issmt.cz/domov-mladeze/
Přihlášením ke stravování v daném školním roce souhlasí zákonní zástupci a zletilí žáci s tímto způsobem stanovení ceny za stravování.
Pokud se žák stravuje v době, kdy nemá právo na dotovanou stravu, je mu k ceně potravin doúčtována režie:

 

snídaně
oběd
večeře
Celkem
26,- Kč
33,- Kč
29,- Kč

 

Částka za režie bude odepsána z účtu strávníka. Cena stravného bude upravena dle cen potravin na trhu.

 

Internetová objednávka stravy – návod
http://www.issmt.cz/skolni-jidelna
V kanceláři školní jídelny obdržíte Uživatelské jméno a Heslo.
Přihláška ke stravování je součástí informací.
Po přihlášení jsou k dispozici tyto údaje:
– objednání a odhlášení stravy, jídelní lístky na 14 dní, platby, informace, nastavení – slouží ke změně hesla, nápověda
Podmínky objednávání a odhlašování stravy zůstávají stejné jako u terminálu. (tzn. vždy nejméně 1 den dopředu do 14.00 hodin).
Údaje lze měnit v menu Nastavení. 
 
Nezadávejte v žádném případě heslo s diakritickými znaménky (háčky, čárky, kroužky atd.) systém by neumožnil nové přihlášení.
Pokud heslo zapomenete, musíte navštívit jídelnu a požádat o vydání původního hesla.
Alice Krejčířová
vedoucí školní kuchyně

Přihláška ke stravování

 

Přihláška k ubytování na Domově mládeže