INTERNÍ NAVIGACE
HomeNovinkyNocování ve škole

Nocování ve škole

Nocování ve škole

Snad vůbec poprvé – alespoň tedy co i paměť starších členů učitelského sboru dosahuje – byly prostory nově zrekonstruované budovy naší školy na ulici 9. května v Moravské Třebové jedné lednové noci svědkem unikátní akce. Noc plnou zábavy, her a dobrodružství, zakončenou přespáním ve škole, zde svým nejmladším spolužákům, žákům 1. ročníků studijního oboru bezpečnostně právní činnost připravili jejich starší kolegové z maturitních tříd 4. OMA a 4. OMB.

 

Vše začalo ve čtvrtek 11. ledna pozdě odpoledne ve školní tělocvičně. Vystoupení kapely „Alenčin úsměv navodilo všem zúčastněným dobrou náladu a po večeři, na kterou si někteří odskočili do školní jídelny, mohl konečně začít také vlastní program v budově školy.

 

Ten probíhal na několika stanovištích. Na každém z nich čekali žáky prvních ročníků čtvrťáci, se kterými plnili různé úkoly a získávali tak indicie k uhádnutí tajenky. Před každou soutěží Mattias Macků ze třídy 4. OMA s připravenou prezentací prováděl briefingy a čtvrťáci se mezitím připravovali na jednotlivých stanovištích.

 

Asi nejatraktivnější, a také nejnáročnější, byla aktivita nazvaná „hádka dvou žen“, kde po „pořezání“ obou aktérek a další původně nezúčastněné osoby skleněnými střepy museli prváci poskytnutím první pomoci předvést své znalosti a dovednosti ze zdravovědy.

 

O půlnoci byla zahájena hra na schovávanou s prozaickým názvem „najdi si svého čtvrťáka“. Bezprostředně po ní pak na prváky čekala ještě strašidelná stezka odvahy, vedená rozsáhlými sklepeními školy. O půl druhé v noci pak oficiálně skončila organizovaná část akce.

 

Vzhledem k tomu, že od časného rána pátku 12. ledna měla budova hostit poslední z letošních dnů otevřených dveří, chopili se následně čtvrťáci přes pokročilou noční hodinu košťat a kbelíků a ochotně vytřeli školní chodby. Pak už následovala volná zábava, jejíž nejodvážnější účastníci šli prý spát zhruba o půl páté ráno. Po krátkém spánku byl v sedm hodin ráno v budově opět obnoven běžný školní provoz.

 

Velký dík za možnost celou akci uskutečnit samozřejmě patří obětavému pedagogickému dozoru.

 

Filip Šikula a Klára Kociánová, třída 4. OMA

 

Share With: