INTERNÍ NAVIGACE
HomeVýukové aktivityS QR kódy do baroka

S QR kódy do baroka

S QR kódy do baroka

V pátek 10. června realizovali učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů, PhDr. Pavel Petr a Mgr. Kateřina Flassigová poslední z trojice bloků tzv. tandemové výuky, ve kterých se v rámci projektu Šablony II ve společně vyučovaných hodinách češtiny a dějepisu věnovali jednotlivým historickým obdobím. Vzhledem k příznivému počasí i blížícímu se konci školního roku se zmíněná výuka tentokrát odehrávala v terénu, třídy 1. SČ a 1. ZVS si běžný školní den zpestřily výšlapem na jednu z dominant města Moravská Třebová Křížový vrch. Cílem vyučovacích hodin bylo seznámit žáky názornou formou s barokním uměním, kompozicí krajiny a také biblickými příběhy a symboly, které naši předkové dovedně ukryli do soch a staveb, lemujících cestu na Křížový vrch i monumentálního sousoší Kalvárie, umístěného přímo na jeho vrcholu. Vlastní dvouhodinovka pak měla formu společného putování mezi jednotlivými objekty, u kterých žáci v malých skupinkách promýšleli a řešili úkoly obsažené v k tomuto účelu připravených pracovních listech. Protože se domníváme, že posláním školy je rozvíjet všechny složky osobnosti žáků a naučit je, že k poznávání světa a zjišťování informací mohou používat různé metody, obsahovaly pracovní listy také několik populárních „čtverečků“ s QR kódy, ukrývajících odkazy na tzv. Památkový katalog. Po jejich nascanování s pomocí mobilních telefonů tak žáci získali informace potřebné k vyřešení úkolů, na které jim v danou chvíli nestačila představivost nebo dosavadní znalosti. Před návratem do školy pak byl společně s vyučujícími proveden rozbor a vyhodnocení pracovních listů i celé společné aktivity.

Share With: