INTERNÍ NAVIGACE
HomeNovinkySouvislá praxe oboru Sociální činnost v náhradním termínu

Souvislá praxe oboru Sociální činnost v náhradním termínu

Souvislá praxe oboru Sociální činnost v náhradním termínu

Jedním z důsledků opatření, přijatých na jaře letošního roku v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19 byl preventivní zákaz vstupu cizích osob do zařízení poskytujících sociální služby. Toto opatření tak nejenže znemožnilo návštěvy rodinných příslušníků tam ubytovaných osob, ve svých důsledcích znemožnilo také konání souvislé odborné praxe žáků studijního oboru Sociální činnost. Loňští druháci (a tedy letošní třeťáci) ze třídy 3. SČ tak tuto praxi absolvovali v náhradním termínu v prvních čtrnácti dnech nového školního roku. Kromě nejrůznějších zařízení poskytujících sociální služby se jejich dočasným působištěm staly také mateřské školy.

Sdílej :