INTERNÍ NAVIGACE
HomeNovinkyOdborná exkurze oboru Bezpečnostně-právní činnost

Odborná exkurze oboru Bezpečnostně-právní činnost

Odborná exkurze oboru Bezpečnostně-právní činnost

Součástí praxe všech na škole vyučovaných oborů je profesní spolupráce se sociálními partnery. Její součástí jsou i odborné exkurze na pracoviště firem a institucí, působících v daném oboru a ochotných nabídnout zázemí pro praxi našim studentům, či možnost uplatnění našim absolventům. Nejnověji absolvovali takovouto exkurzi ve čtvrtek 14. března studenti 2. ročníku našeho nejmladšího oboru bezpečnostně-právní činnost. Přivedla je na řadu pracovišť územního odboru Policie České republiky ve Svitavách a Městské Policie Svitavy. Před budovou územního odboru očekával studenty tiskový mluvčí poručík Bc. Ondřej Zeman. Díky němu byla studentům postupně odhalena mnohá tajemství této velké, v 70. letech minulého století postavené budovy. Od vykachlíkovaných a toto období stále evokujících cel předběžného zadržení v suterénu, přes místnost dozorčí služby obvodního oddělení Svitavy, kanceláře oddělení pro zbraně a bezpečnostní materiál, zasedací místnost až po zázemí v podobě rozsáhlého autoparku, tělocvičny a posilovny. Pomyslnou „třešničkou na dortu“ pak byla možnost, potěžkat si a prohlédnout pistoli CZ 75D Compact, standardní služební zbraň PČR a samopal Heckler & Koch MP5, který dnes tvoří výzbroj prvosledových policejních hlídek. Poručík Zeman studenty seznámil i s mechanismem nástupu k Policii České republiky a různými aspekty této profese včetně shrnutí téměř dvou desítek let vlastní policejní praxe. Neméně dobrým hostitelem byl o něco později Mgr. Bc. Rostislav Bednář, velitel Městské policie Svitavy. V rámci více než hodinové exkurze v sídle Městské policie v tzv. Langerově vile u Parku Jana Palacha měli studenti možnost navštívit pracoviště dozorčí služby, kde jim byl službu konajícím policistou detailně vysvětlen způsob zpracování podnětů občanů a demostrovány možnosti městského kamerového systému. Poslední bodem exkurze byla prohlídka technického zázemí v suterénu budovy.

 

Sdílej :