INTERNÍ NAVIGACE
HomeNovinkyHalloween a projektová výuka angličtiny

Halloween a projektová výuka angličtiny

Halloween a projektová výuka angličtiny

Již tradičně se na Integrované střední škole konají projektové dny v anglickém jazyce na téma Halloween. Je to starý keltský svátek, který má původ v hlubokých tradicích již dávno zaniklé kultury. A právě Britové si ji dokázali udržet celá staletí. Podle této kultury byl rok rozdělen na dvě části, na půlrok života a půlrok smrti, hraničním dnem byl 31. říjen. To je den, kdy se stírají hranice mezi oběma světy, kdy duše zemřelých mohou vystoupit sem na pozemskou pláň. Aby se živí ochránili před dušemi z podsvětí, oblékali si strašidelné kostýmy, aby je nedokázali duchové rozeznat.

 

Tohoto projektu se zúčastnila třída 1. HT (hotelnictví, turismus), která předvedla svoje dovednosti jak v anglickém jazyce, kde se museli seznámit s historií a s tradicemi daného svátku, tak zároveň museli zvládnout uvařit specifický pokrm, který se v tento den připravuje. Třída se svého úkolu zhostila velmi zodpovědně a jejich výsledná prezentace v anglickém jazyce prokázala, že si žáci osvojili specifickou slovní zásobu, kterou ve svém oboru určitě v budoucnu upotřebí. Cílem této práce však není jen získání znalostí z historie a z anglického jazyka, ale zároveň i sociální dovednosti – postavit se před třídu a učitele a dokázat hovořit, vysvětlovat a obhájit dané téma.

 

Mgr. Soňa Marková

 

Share With: