INTERNÍ NAVIGACE
HomeNovinkyOnline dějepis přímo ze zámku

Online dějepis přímo ze zámku

Online dějepis přímo ze zámku

Na rozdíl od gotiky či baroka není renesance v Českých zemích příliš rozšířený sloh. Je to dáno charakteristikou historického vývoje, především pak Husitskými válkami, které zkomplikovaly a oddálily její recepci ze slunné Itálie a dalších jižních a západních zemí do našich podmínek. Svitavsko a Moravskotřebovsko, neexponované husitskými válkami, se však mohou pochlubit celou řadou renesančních památek, kterým vévodí zámky v Litomyšli a v Moravské Třebové. Seznámení s touto skutečností a exkurze alespoň na zámecké nádvoří představuje už po dlouhou dobu běžnou součást výuky dějepisu na naší škole. Jak jí ale zakomponovat do distanční výuky? PhDr. Pavel Petr, vyučující dějepisu nalezl se svým nápadem na on-line výuku z prostor moravskotřebovského zámku plné pochopení u průvodkyně, paní Věry Šourkové. Téma renesance tak mohlo být třídám 1. SČ a 1. ZVS v úterý 30. a středu 31. března představeno přímo jeho z arkád a vnitřních expozic. Forma výuky, náročná na „youtuberské“ dovednosti i spotřebu mobilních dat se u žáků setkala s vřelým přijetím a pan učitel Petr již nyní přemýšlí, odkud a o čem by mohl „v přímém přenosu“ vyučovat příště.

 

Sdílej :