INTERNÍ NAVIGACE
HomeNovinkyStrategická simulace – KORONA HRA

Strategická simulace – KORONA HRA

Strategická simulace – KORONA HRA

Při zvládání a predikci dalšího průběhu současné celosvětové pandemie onemocnění COVID-19 hraje velmi důležitou roli matematické modelování. Ve snaze, přiblížit tuto exaktní a náročnou vědní disciplínu široké veřejnosti vznikla na počátku letošního roku KORONA HRA. Strategická simulace, jejímž prostřednictvím si může každý zájemce vyzkoušet řízení pandemie v podmínkách současné České republiky. Protože jedním ze studijních oborů, který je na naší škole vyučován, je obor bezpečnostně-právní činnost, a protože je pravděpodobné, že mnozí jeho absolventi přijdou v rámci svého budoucího profesního uplatnění do styku s prvky a nástroji krizového řízení, případně se stanou přímo jeho aktéry, poskytli jsme jim v rámci distanční výuky možnost, aby si hru vyzkoušeli. Dobrovolné zadání se týkalo 2. a 3. ročníku a proběhlo v rámci online kurzu předmětu základy společenských věd. Ti, které hra zaujala pak reportovali dosažené výsledky vyučujícímu. Je přitom pozoruhodné, že minimálně dvojice žáků naší školy – Patrik Julius Kaleja (2. OMA) a Radek Vylíčil (3. OMO) dosáhli při zvládání pandemie v rámci simulace lepších výsledků (mj. nižšího počtu obětí), než se to podařilo vládě České republiky.

Sdílej :