INTERNÍ NAVIGACE
Home2023Červenec

Červenec 2023

Ve věku 73 let nás opustil pan Václav Kaštánek, který dlouhá léta působil pracoval jako mistr odborné výchovy v řadách pedagogických pracovníků naší školy. Své dovednosti a znalosti předával dlouhé řadě generací našich žáků stavebních učebních oborů, kteří na něj vzpomínají i po letech. Čest jeho památce.   

V pátek 23. června odpoledne se všichni pedagogičtí zaměstnanci školy sešli na závěrečné pedagogické radě. Její jednání přitom není pouhým zhodnocením končícího školního roku a bilancováním výkonů jednotlivých žáků a tříd v jeho druhém pololetí, ale také vítanou příležitostí k osobnímu setkání pracovníků jednotlivých úseků školy.

Předmět střelecká příprava, zařazený podle učebního plánu ve 3. ročníku studia, představuje jednu z velice atraktivních součástí odborné přípravy žáků studijního oboru bezpečnostně – právní činnost. Žáci se v něm v průběhu roku pod vedením zkušených a dlouholetou službou v bezpečnostních sborech a ozbrojených složkách České republiky prošlých profesionálů